2561 12 07 002

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทรงปล่อยโค ๑ คู่ เป็นเพศผู้ ๑ ตัว เพศเมีย ๑ ตัว นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ๔๑ ตัว แล้วทรงปล่อยปลาที่กรมประมงจัดถวาย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

2561_12_07_001.jpg 2561_12_07_002.jpg 2561_12_07_003.jpg

2561_12_07_004.jpg 2561_12_07_006.jpg 2561_12_07_007.jpg

2561_12_07_008.jpg 2561_12_07_010.jpg 2561_12_07_011.jpg

2561_12_07_012.jpg 2561_12_07_014.jpg 2561_12_07_015.jpg

2561_12_07_016.jpg 2561_12_07_017.jpg 2561_12_07_018.jpg

2561_12_07_021.jpg 2561_12_07_022.jpg 2561_12_07_023.jpg

2561_12_07_024.jpg 2561_12_07_025.jpg 2561_12_07_027.jpg

2561_12_07_029.jpg 2561_12_07_030.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. 7 ธ.ค. 61)