25621220 1

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัด โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับสเด็จฯ ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายไก่ประดู่หางดำ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว เพื่อป้องกันสายเลือดชิด แและลูกไก่คละเพศ100 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป ณ ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด

80412

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต6 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ดังนี้ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัวและลูกไก่คละเพศ100 ตัว เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (ค่ายวชิรปราการ) จังหวัดตาก

25621115 1
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และขอเชิญชิมสเต็กเกรดพรีเมียม ที่ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ บูทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 22.00 น. อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

S 28524584

วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.  2562 เวลา​ 09.25​ น.​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงนำคณะกรรมการ​ คณะทำงาน​ ผู้แทนชุมชน​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ​ จังหวัดกาญจนบุรี​ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน​ ณ​ บ้านห้วยปลาหลด​ หมู่ที่​ 8​ ตำบลด่านแม่ละเมา​ อำเภอแม่สอด​ จังหวัดตาก​ โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่​ เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงาน และตัวอย่างความสำเร็จ อาทิ นิทรรศการคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน​ ตามแนวพระราชดำริ​ แหล่งผลิตสินค้าชุมชน​ ลานวัฒนธรรม​ ลานอาบน้ำโบราณ​ โรงเรือนปลูกผักปลอดภัย​ ป่าต้นน้ำ​ ป่า​ 3​ อย่าง​ ประโยชน์​ 4​ อย่าง​

ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณะกรรมการ​ คณะทำงาน​ ผู้แทนชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ​ จังหวัดกาญจนบุรี​ สรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป ในการนี้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกจุด ได้ร่วมกันปฏิบัติงานถวายความปลอดภัย ก่อนวันเสด็จ ในวันที่เสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ผู้รายงาน; นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)

36570

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีดังนี้ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัวและลูกเป็ดเทศ 100 ตัว เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

เนื้อหาอื่นๆ...