S 28524584

วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.  2562 เวลา​ 09.25​ น.​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงนำคณะกรรมการ​ คณะทำงาน​ ผู้แทนชุมชน​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ​ จังหวัดกาญจนบุรี​ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน​ ณ​ บ้านห้วยปลาหลด​ หมู่ที่​ 8​ ตำบลด่านแม่ละเมา​ อำเภอแม่สอด​ จังหวัดตาก​ โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่​ เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงาน และตัวอย่างความสำเร็จ อาทิ นิทรรศการคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน​ ตามแนวพระราชดำริ​ แหล่งผลิตสินค้าชุมชน​ ลานวัฒนธรรม​ ลานอาบน้ำโบราณ​ โรงเรือนปลูกผักปลอดภัย​ ป่าต้นน้ำ​ ป่า​ 3​ อย่าง​ ประโยชน์​ 4​ อย่าง​

ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณะกรรมการ​ คณะทำงาน​ ผู้แทนชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ​ จังหวัดกาญจนบุรี​ สรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป ในการนี้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกจุด ได้ร่วมกันปฏิบัติงานถวายความปลอดภัย ก่อนวันเสด็จ ในวันที่เสด็จ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ผู้รายงาน; นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์)

25621115 1
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ และขอเชิญชิมสเต็กเกรดพรีเมียม ที่ร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ บูทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 22.00 น. อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

1pic02

วันนี้(วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผสมเทียม ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัล องค์กรและผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หลังจากนั้น ได้เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 9 ชุด ได้แก่

36570

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมด้วยนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรีดังนี้ พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัวและลูกเป็ดเทศ 100 ตัว เพื่อใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

S 43737110

24 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์พิกุลทอง โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์(ไก่เบตงและไก่เหลือง Wuding) ตามพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ (ปศข.9) นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ (ปศจ.นราธิวาส)ผอ.กพก,ผอ.สพพ. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

เนื้อหาอื่นๆ...