164018

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ออกให้บริการผ่าตัด ตอน-ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแจกเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ในงานโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบงคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์โดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์เป็นประธาน พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชน ดังภาพกิจกรรมนี้

461929

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านข่า จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 67 ตัว ตอน-ทำหมัน จำนวน 19 ตัว ณ บริเวณโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านข่า ดังภาพกิจกรรมนี้

88688

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

S 35987480

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบเเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

705849

25 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 30 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เนื้อหาอื่นๆ...