จังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

วันที่ 20 เม.ย. 61 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผวจ.สมุทรปราการ เดินทางมาตรวจติดตาม และให้ขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู ร่วม ดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนคลองแสนสุข ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 

จ.สมุทรปราการ