โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหราและเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น. วันนี้ 19 เมษายน 2561 ออกบริการ ม.2,3 ต.สมหวัง