ริมฝั่งบางปะกง น้ำลงหมาลด

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) จำนวนสัตว์ที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 41 ตัว สุนัข-แมวเพศเมีย 27 ตัว เพศผู้ 14 ตัว