โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง2

วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำคอก จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำคอก ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 18 ตัว ตัวผู้ 11 ตัว แมวตัวเมีย 17 ตัว ตัวผู้ 9  ตัว รวม 55 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 84 ตัว

 

S_7834864280517.jpg S_7834864525736.jpg S_7834864876996.jpg