S 7859750088025

วันที่  25 เมษายน  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน  พื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์รวม  7 หมู่บ้าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์