สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุดออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 25 เม.ย. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข,แมว ณ วัดหนองแฟ่บ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง โดยมีประชาชนมารับบริการ 16 ราย ทำหมันสุนัขตัวเมีย 14 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 7 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว รวม 29 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 72 ตัว


S_7859753376212.jpg S_7859753387549.jpg S_7859753406440.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง