S 7859763812893

วันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ฉีดวัคซีน แมว 50 ตัว สุนัข 3 ตัว
  2. หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ฉีดวัคซีน แมว 37 ตัว สุนัข 55 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ