หน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดเกิดโรคชุมชนสมอโพรง ตำบลหัวหิน

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน ทำการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดเกิดโรคชุมชนสมอโพรง ตำบลหัวหิน พร้อมทำการจับสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวน 2 ตัว (เพศเมีย)ไปกักตัวเพื่อดูอาการ ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

S_7865592258476.jpg S_7865592264610.jpg S_7865592286087.jpg

S_7865592296170.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์