สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน พื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์รวม 6 หมู่บ้าน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์