สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน พื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์รวม 6 หมู่บ้าน

S_7865595247519.jpg S_7865595263119.jpg S_7865595279297.jpg

S_7865595291421.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์