S 7865619614984

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าวันที่ 27 เมษายน 2561  ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน ได้ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร ณ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 15 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวจำนวน 240 ตัว