S 7993805307880

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย  จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นายวุฒิพงศ์  สมิตินันทน์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ  นายมนัสกิจ  พลศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู ออกหน่วยสัตว์แพทย์ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข(ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนสุนัข 79 ตัว แมว 120 ตัว ทำหมันสุนัข 18 ตัว แมว 44 ตัว  รวมทำหมันทั้งหมด 62 ตัว ผู้รับบริการ 36 ราย

 

{gallery}stories/news/rabiesnews/2561/pvlo_smp/25610518_1{/gallery}