S 8005808027911
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงูร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านท่าแลหลา และ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 4 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 74 ตัว รวมทั้งหมด  78  ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล