อง

ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.ศรีษะเกษ ให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ อ.ขุขันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.ศรีษะเกษได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ อ.ขุขันธ์ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้

  • ฉีดวัคซีน 126 ตัว เป็น แมว 43 ตัว (เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 29 ตัว) และสุนัข 83 ตัว (เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 51 ตัว)
  • ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 243 ตัว เป็น แมว 81 ตัว (เพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 49 ตัว ) และสุนัข 162 ตัว (เพศผู้ 66 ตัว เพศเมีย 96 ตัว)
  • รวมตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2561 สุนัขและเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน 619 ตัว (แมว 188 ตัว สุนัข 431 ตัว) และผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 1,000 ตัว (แมว 313 ตัว สุนัข 687 ตัว)


ที่มาของข้อมูล : ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน