ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ร่วมปฏิบัติงานทำหมันสุนัขจรจัด พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 241  ตัว ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ถ.บายพาส ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 7