สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในหมู่ที่ 1,2,8,9,13และ 15 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้าให้กับสุนัขจำนวน 425 ตัว แมว 205 ตัว รวม 630 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี