S 43819012

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.นครสวรรค์ ได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ วัดพระบางมงคลและวัดช่องคีรี อ.เมืองนครสวรรค์ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้ สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 97 ตัว แบ่งเป็น แมวจำนวน 48 ตัว (เพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 36 ตัว) และสุนัขจำนวน 49 ตัว (เพศผู้ 18 ตัวและเพศเมีย 31 ตัว) ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 199 ตัวแบ่งเป็น แมว 116 ตัว (เพศผู้ 34 ตัว เพศเมีย 82 ตัว )และสุนัขจำนวน 83 ตัว(เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 56 ตัว)

 

S__43819012.jpg S__43819013.jpg S__43819014.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน