pic07

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค.61 หน่วยสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท ออกปฏิบัติงานที่ หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,12 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ได้รับคำชื่นชมจากเกษตรกรเป็น อย่างมาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา