pic07

วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค.61 หน่วยสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท ออกปฏิบัติงานที่ หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,12 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ได้รับคำชื่นชมจากเกษตรกรเป็น อย่างมาก

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg pic09.jpg

pic10.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา