35898

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ได้ออกร่วมปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 27 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวม 42 ตัว ณ วัดบ้านหนองบอน ม. 7,8,15 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง บ้านโนนสะอาด ม.9,19 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง บ้านหนองโดน ม.2,15,21 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม