pic01

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับสำนักปศุสัตว์อำเภอโซน อำเภอเวียงแก่น เชียงของ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ออกหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ตำบลปอ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 9 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) และแมว จำนวน 5 ตัว(เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1ตัว) รวมทั้งหมด 14 ตัว ได้รับความร่วมมือจากผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย