461929

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านข่า จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 67 ตัว ตอน-ทำหมัน จำนวน 19 ตัว ณ บริเวณโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านข่า ดังภาพกิจกรรมนี้

461924.jpg 461925.jpg 461928.jpg

461929.jpg 461930.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม