164018

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ออกให้บริการผ่าตัด ตอน-ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแจกเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ในงานโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบงคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์โดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์เป็นประธาน พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชน ดังภาพกิจกรรมนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม