S 35987480

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบเเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ทำหมันสุนัขตัวผู้ จำนวน 8 ตัว
  • ทำหมันสุนัขตัวเมีย จำนวน 10 ตัว
  • ทำหมันแมวตัวผู้ จำนวน 5 ตัว
  • ทำหมันแมวตัวเมีย จำนวน 18 ตัว
  • ทำวัคซีนสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวน 24 ตัว
  • ทำวัคซีนแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน 29 ตัว
  • รักษาโรคผิวหนัง จำนวน 24 ตัว

จำนวนรวมทำหมันเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 41 ตัว

รายงานโดย: สพ.ญ. จิดาภา เหลืองอร่าม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี