15019

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีร่วมกับศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด รพ.กองบิน บน.๒ ออกดำเนินโครงการกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ กองบิน ๒ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการปฏิบัติการดำเนินงานฉีดวัคซีนในสุนัขจำนวน ๑๙๑ ตัว แมวจำนวน ๑๔๐ ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี