S 10969132

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง บริษัทเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง