S 2039861

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม kick off rabies รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ 3 บ้านคลองย่านัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ให้บริการฉีดวัคซีนฯ สุนัขและแมว จำนวน 45 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 36 ตัว และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ จำนวน 52 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่