232359

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข 23 ตัว แมว 33 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว”

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา