pic01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ วัดหนองแหน ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวมทั้งหมดจำนวน 55 ตัว ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic08.jpg pic09.jpg

pic10.jpg pic11.jpg pic12.jpg

pic13.jpg pic14.jpg pic15.jpg

pic16.jpg pic17.jpg pic18.jpg

pic19.jpg pic20.jpg

ที่มาของข่้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย