47145

วันที่ 4 ก.ค. 62 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560 - 2563 โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ปศุสัตว์จังหวัดฯ นำประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ดังนี้

  • แมวเพศผู้ จำนวน 63 ตัว
  • แมวเพศเมีย จำนวน 30 ตัว
  • สุนัขเพศผู้จำนวน 6 ตัว
  • สุนัขเพศเมีย จำนวน 28 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวรวม 159 ตัว

47134.jpg 47143.jpg 47145.jpg

47148.jpg 47150.jpg 47156.jpg

60083.jpg 60084.jpg 60092.jpg

60094.jpg 60100.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา