450319

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์ อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว โดยไม่คิดมูลค่า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การตำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรก คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสตึก , โดม ๒๐๐ ปี สวนรมณ์บุรี อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับบริการจำนวนมาก

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฯ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์