40588

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางไทร ออกหน่วยทำหมันสุนัข และแมว ณ วัดสนามชัย หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ ทำหมันสุนัข - แมว รวมจำนวน 61 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

 

  1. สุนัขจำนวน 37 ตัว
    • เพศผู้ 15 ตัว
    • เพศเมีย 22 ตัว
  2. แมวจำนวน 24 ตัว
    • เพศผู้ 10 ตัว
    • เพศเมีย 14 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา