S 17522702

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้แก่ประชาชนที่มารับบริการของหน่วย ผู้รับบริการจำนวน 50 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว จำนวน 67 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 27 ตัว ผ่าตัดทำหมัน แมว จำนวน 26 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ