100130

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอก ดำเนินการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง โดยมีการให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

100130.jpg 100132.jpg 100133.jpg

100134.jpg 100136.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต