S 7834671912906

วันที่ 1 เมษายน 2561 ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเร่งรัดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ และได้กำหนดแนวทางการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในสถานการณ์เพื่อความตระหนักและลดความตื่นตระหนกแก่ภาคประชาชนโดยทั่วไป

S 7834654018326

วันที่31 มีนาคม ถึงวันที่1เมษายน2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิรากแก้ว จำนวน ๔๕ คน นายกฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการดำเนินงานโครงการนิสิตสัตวแพทย์อาสา เพื่อการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวฟรี ผล การดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนฯในสุนัขจำนวน ๒๒๖ ตัว แมวจำนวน ๑๑๐ ตัว และกระต่ายจำนวน ๑ ตัว รวม ๓๓๗ ตัว พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปฎิบัติตนเมื่อถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง

 

กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข-แมว

วันที่ 31 มี.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง  ร่วมกับเทศบาลตำบลบางนอน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาหมู่บ้านสุทธาวรรณ1 ต.บางนอน อ. เมือง จ.ระนอง (ยอดสรุปฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 100ตัว)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง