สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุดออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 25 เม.ย. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข,แมว ณ วัดหนองแฟ่บ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง โดยมีประชาชนมารับบริการ 16 ราย ทำหมันสุนัขตัวเมีย 14 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 7 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว รวม 29 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 72 ตัว

S 7859750088025

วันที่  25 เมษายน  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน  พื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์รวม  7 หมู่บ้าน

S 7834777131329

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรีออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดโคปูน  ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการฉีดวัคซีน 15 ตัว ทำหมันสุนัข 28 ตัว แมว 38 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 66 ตัว

S 7835216001240

วันที่ 9 เม.ย.61 ปศุสัตว์อำเภอเกาะยาวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ดังนี้ 

<ol>

<li>ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะยาว ออกบริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตชุมชนเทศบาล ซึ่งเป็นชุมชนอิสลาม ผลดำเนินการ ฉีดวัคซีนแมว 51 ตัว ผู้รับบริการ 28 ราย</li>               

<li>ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินการ ฉีดวัคซีนแมวจำนวน 76 ตัว ผู้รับบริการ 32 ราย</li>

</ol>

จังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

วันที่ 20 เม.ย. 61 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผวจ.สมุทรปราการ เดินทางมาตรวจติดตาม และให้ขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู ร่วม ดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนคลองแสนสุข ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ