สนง.ปศอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นามน จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวฯ

วันนี้ 20 เม.ย.61 สนง.ปศอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นามน จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีทีมDHHU จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จ.กาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติงาน  จำนวนสัตว์ที่มารับบริการ เป็นสุนัขด้อยโอกาสและสุนัขมีเจ้าของรวม 66 ตัว  สุนัข  เพศผู้ 9 ตัว  เพศเมีย 38 ตัว รวม 47 ตัว  แมว เพศผู้ 4 ตัว   เพศเมีย 15 ตัว   รวม 19 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิออกหน่วยให้บริการทำหมันถาวรแก่สุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิออกหน่วยให้บริการทำหมันถาวรแก่สุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาเอกลักษณ์หน้าอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลมีประชาชนพาสุนัขและแมวมารับบริการจำนวน 20 รายทำหมันสุนัขเพศเมีย 14 ตัวเพศผู้2ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 4 ตัว รวม 25 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกับ   รพ.สต.อำเภอหนองหญ้าปล้องและอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกับ   รพ.สต.อำเภอหนองหญ้าปล้องและอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 รอบจุดเกิดโรครัศมี 1 กม.   ผลการดำเนินงาน  ดังนี้  

ปศุสัตว์พังงา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์พังงา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 20 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดบริการดำเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขแมว รวมทั้งหมด 347 ตัว

ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ (เป็นครั้งที่2) ณ หมู่ 1 เกาะพยาม ต.เกาะพยาม อ. เมือง จ.ระนอง (ยอดสรุปฉีดวัคซีนสุนัขและแมว รวม 42 ตัว)