นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.   นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) โดยนายมานพ  จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอซับใหญ่ กล่าวต้อนรับ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่ออกบริการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุกนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร  มีผู้มาใช้บริการจำนวน 53 ราย ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว 50 ตัว ณ. โรงเรียนบ้านวังกุง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สนง.ปศอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นามน จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวฯ

วันนี้ 20 เม.ย.61 สนง.ปศอ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นามน จัดโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีทีมDHHU จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จ.กาฬสินธุ์ ร่วมปฏิบัติงาน  จำนวนสัตว์ที่มารับบริการ เป็นสุนัขด้อยโอกาสและสุนัขมีเจ้าของรวม 66 ตัว  สุนัข  เพศผู้ 9 ตัว  เพศเมีย 38 ตัว รวม 47 ตัว  แมว เพศผู้ 4 ตัว   เพศเมีย 15 ตัว   รวม 19 ตัว

ปศุสัตว์พังงา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์พังงา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 20 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดบริการดำเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขแมว รวมทั้งหมด 347 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิออกหน่วยให้บริการทำหมันถาวรแก่สุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิออกหน่วยให้บริการทำหมันถาวรแก่สุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาเอกลักษณ์หน้าอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลมีประชาชนพาสุนัขและแมวมารับบริการจำนวน 20 รายทำหมันสุนัขเพศเมีย 14 ตัวเพศผู้2ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 4 ตัว รวม 25 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกับ   รพ.สต.อำเภอหนองหญ้าปล้องและอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกับ   รพ.สต.อำเภอหนองหญ้าปล้องและอาสาปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 รอบจุดเกิดโรครัศมี 1 กม.   ผลการดำเนินงาน  ดังนี้