ปศุสัตว์เคลื่อนที่ ประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เม.ย.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ (เป็นครั้งที่2) ณ หมู่ 1 เกาะพยาม ต.เกาะพยาม อ. เมือง จ.ระนอง (ยอดสรุปฉีดวัคซีนสุนัขและแมว รวม 42 ตัว)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสตูล

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในแมว จำนวน 39 ตัว และสุนัข จำนวน 42 ตัว รวมสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัค ฯ ทั้งหมด 81 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาลรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้ประชาชน พื้นที่ตำบลบึงศาลรวม 4 หมู่บ้าน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ออกหน่วยบริการทำหมัน-ฉีดวัคซีน

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามร้อยยอด ออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยให้บริ การ ผ่าตัดทำหมัน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ด้อยโอกาส ณ วัดหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ (ทำหมันแมวเพศเมีย 10 ตัว เพศ ผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 5 รวม 24 ตัว ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมว 20 ตัว สุนัข 11 ตัว)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลีรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ให้กับประชาชน พื้นที่ตำบลท่าเรือรวม 8 หมู่บ้าน ฉีดสุนัข 1,074 ตัว แมว 526 ตัว รวมสุนัขและแมว  1,600 ตัว