สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจันออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวของวัด

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ วัดกลางท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ตามแผนฯที่กำหนด โดยฉีดวัคซีน 30 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว แมวเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 8 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 23 ตัว

S 7835220970409

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 13 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 14 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว รวม 39 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 52 ตัว

จังหวัดลพบุรีดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว

วันที่ 9 เมษายน 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี   ร่วมกับ   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีศูนย์บริบาลสัตว์ เทศบาลเมืองเขาสามยอดนายสัตวแพทย์หน่วยHHU  ออกดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนยอดสุนัขและแมว ที่ทำหมันรวมทั้งหมด  31 ตัว สุนัข 21 ตัว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 13 ตัว แมว 10 ตัว เพศผู้ 4  ตัว เพศเมีย 6 ตัว   ยอดสุนัขและแมว ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งหมด 48 ตัว ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี

สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อ่างทอง ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อ่างทอง ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย ต.อ่างแก้ว บางพลับ อินทประมูล ฉีดวัคซีนฯสุนัข-แมว 1,344 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว 18 ตัววันที่ 9 เมษายน 2561 สนง.ปศอ.โพธ์ทอง ร่วมกับ ทต.โพธิ์ทอง และ สนง.ปศจ.อท ออกรณรงครงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทต.โพธิ์ทอง ประกอบด้วย ต.อ่างแก้ว บางพลับ อินทประมูล ฉีดวัคซีนฯสุนัข-แมว 1,344 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว 18 ตัว

ปศุสัตว์เขต 3 และปศุสัตว์ จังหวัดโคราชตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจทีมฉีดวัคซีน

วันที่ 2 เม.ย.61 เวลา 10.00 น.นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์ เขต3 และนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจทีมงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองร่วมกับ ทต. หนองไข่นำ้จัดหน่วยบริ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้าฟรีในสุนัขที่บ้านสนวน ม.4 ต.หนองไข่นำ้ อ.เมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตรวจพบ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และทางสำนักงานได้นัด ฉีดวัคซีนปูพรม100% ใน รัศมี 1 กม.รอบจุดเกิดโรค ณ ที่ทำการ ผญบ.สนวน ม.4 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เนื้อหาอื่นๆ...