1206

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว จำนวน 26 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน22 ตัว แมว จำนวน3 ตัวพร้อมถ่ายพยาธิรักษาสัตว์ป่วย ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

731306

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อาสาปศุสัตว์ ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขจำนวน ๑๓๙ ตัว แมวจำนวน ๗๑ ตัว

15170

วันที่ 8/3/62 เวลา 08.30 น. สนง.ปศอ.บ้านคา ร่วมกับ สนง.ปศจ.ราชบุรี ออกให้บริการคลินิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.วัดหนองพันจันทร์ ม.6 ต.หนองพันจันทร์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ตอน สุนัขและแมว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย 10 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวมสัตว์ทั้งสิ้น 31 ตัว เจ้าของสัตว์ 13 ราย ให้บริการคำแนะนำด้านปศุสัตว์พร้อมแจกเวชภัณฑ์ เกษตรกร 55 ราย เสร็จภาระกิจให้บริการ เวลา 13.00 น

S 14835728

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ขอความร่วมมือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงเจริญ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ในจุดที่ให้บริการ ดังนี้

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา09.00-12.00 วัดสำนักขุนเณร เวลา 14.00-16.00 ศาลาประชาคมชุมชนห้วยแห้ง.

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 วัดไทรย้อย 14.00-16.00 วัดกุดระกำ

32046

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 7-29 มีนาคม 2562 ทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย สุนัข-แมว จำนวน 1,577 ตัว