S 43819012

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สพส.ร่วมกับสนง.ปศจ.นครสวรรค์ ได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ วัดพระบางมงคลและวัดช่องคีรี อ.เมืองนครสวรรค์ มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้ สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 97 ตัว แบ่งเป็น แมวจำนวน 48 ตัว (เพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 36 ตัว) และสุนัขจำนวน 49 ตัว (เพศผู้ 18 ตัวและเพศเมีย 31 ตัว) ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 199 ตัวแบ่งเป็น แมว 116 ตัว (เพศผู้ 34 ตัว เพศเมีย 82 ตัว )และสุนัขจำนวน 83 ตัว(เพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 56 ตัว)

ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศจ.ตาก เร่งทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสนง.ปศจ.ตาก ได้ปฏิบัติงาน พื้นที่ อ.แม่สอด มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้

  • ฉีดวัคซีน 44 ตัว เป็น แมว 19 ตัว (เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 12 ตัว) และสุนัข 25 ตัว (เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 15 ตัว)
  • ผ่าตัดทำหมัน ทั้งสิ้น 221 ตัว เป็น แมว 104 ตัว (เพศผู้ 34 ตัว เพศเมีย 70 ตัว ) และสุนัข 117 ตัว (เพศผู้ 36 ตัว เพศเมีย 81 ตัว)
  • รวมตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มิ.ย. 2561 สุนัขและเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน 494 ตัว (แมว 244 ตัว สุนัข 250 ตัว) และผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 904 ตัว (แมว 419 ตัว สุนัข 485 ตัว)

25610611 1

กรรมการออกหน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) อ่านรายละเอียด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในหมู่ที่ 1,2,8,9,13และ 15 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้าให้กับสุนัขจำนวน 425 ตัว แมว 205 ตัว รวม 630 ตัว

S 8127601552857

16 มิถุนายน 2561 น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่บ้านหัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด เนื่องจากมีผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่