ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561  ตามพื้นที่บริเวณวัด โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ณ สำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี(โซกพระร่วง) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พบสุนัขที่เลี้ยงไว้ จำนวน160 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว

ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ร่วมปฏิบัติงานทำหมันสุนัขจรจัด พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 241  ตัว ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ถ.บายพาส ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

S 8065542183243
วันที่ 4 มิถุนายน 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7,8,9

 S 8065551638202

4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย เป็นประธานเปิดโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "

  • โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง นำโดยนายอัครชัย อมัติรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเกษม หมายเหนี่ยวกลาง ปศุสัตว์อำเภอ นายบวร ศรีพลกรัง สาธารณสุขอำเภอ กำนันฉ่ำ คิดถูก
  • เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน 8 หมู่บ้านให้ครบ 100 %

S 8065533105712
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและเเมว  เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข จำนวน 13 ตัว 2.ฉีดวัคซีนให้กับแมว จำนวน 70 ตัว รวมทั้งหมด 83 ตัว