ปศุสัตว์ศรีสัชนาลัยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เก็บเลือดสุนัขทดสอบภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เม.ย.2561 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เก็บเลือดสุนัข ในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อส่งซีรั่ม ตรวจภูมิคุ้มกันโรค ตามโครงการทดสอบภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสุนัขมีเจ้าของ และสุนัขในวัด ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน 20 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้ามาแล้ว ประมาณ 30 วัน

S 7859763812893

วันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ฉีดวัคซีน แมว 50 ตัว สุนัข 3 ตัว
  2. หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ฉีดวัคซีน แมว 37 ตัว สุนัข 55 ตัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออ่าวลึกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออ่าวลึกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ตำบลอ่าวลึกใต้ ฉีดวัคซีน ในสุนัข 50 ตัว แมว 31 ตัว รวมทั้งหมด 81 ตัว และ หมู่ 1 บ้านห้วยปริศนา ตำบลอ่าวลึกใต้ ฉีดวัคซีนในสุนัข 47 ตัว แมว 35 ตัว รวมทั้งหมด 82 ตัว

มหาสารคาม ออกฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านพักคนชรา มหาสารคาม จำนวนสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ 14 ตัว