25600504 2
 
วันที่ 27 เมษายน 2560 ภายใต้การอำนวยการของนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายการียา คอมา ปศุสัตว์อำเภอยะรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะรัง ดำเนินการรับ-ส่งมอบปัจจัยการผลิตแพะ พร้อมอาหารสำเร็จรูปให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข ปีงบประมาณ 2560 เพื่อขับเคลื่อนงานตามวาระปัตตานี ข้อ 5 เพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย แพะเนื้อเพศผู้ จำนวน 10 ตัว แพะเนื้อเพศเมีย จำนวน 100 ตัว และอาหารสำเร็จรูป จำนวน 50 กระสอบ ณ. ที่ว่าการอำเภอยะรัง  อ่านรายละเอียด