25621125 4

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง นำโดยนายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2563 ให้กับโคเนื้อ นายธนเทพ ทิมสุวรรณ (จิตรรัตน์ฟาร์ม)จำนวน 56 ตัว หมู่ที่11 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด