กรมปศุสัตว์จับกุมผู้ลักลอบจำหน่าย และใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 2559