ท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ไทย ฉลองปีใหม่ 2560 เมืองชะอำ

ท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ไทย ฉลองปีใหม่ 2560 เมืองชะอำ  26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ชมปศุสัตว์แปลกๆ หายาก และร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม